Novosti
20/09/2020

20. rujna – Međunarodni dan svijesti o dječjem rastu

Svake godine, 20. rujna, organizacije pacijenata diljem svijeta promoviraju i šire poruku o važnosti praćenja dječjeg rasta. Cilj je širiti poruku kampanje kako bi došla do što većeg broja roditelja diljem svijeta i obavijestila ih koliko su godišnje provjere rasta važne za njihovu djecu.

 

 

Što se razvoja tiče, od najranije dobi djece prate se tjelesni, emotivni, socijalni, kognitivni i mentalni razvoj, tj. procjenjuje se ostvaruje li dijete u određenoj dobi ono što je tada očekivano. Dok se za pojedine aspekte razvoja, već od najranije dobi,  počelo obraćati više pažnje i skretati pozornost na nužne korake i ranu intervenciju koja bi mogla polučiti napredak kako bi se spriječile nepovratne posljedice na zdravlje djeteta, postoje aspekti razvoja kod kojih se poveznica sa zdravljem ne radi tako često.

S ovim su jako dobro upoznati roditelji djece s rijetkim bolestima čije dijagnoze karakterizira smanjeni rast. Kako bi podigli svijest javnosti o važnosti obraćanja pažnje na sam rast djeteta, odlučili su obilježiti Međunarodni dan svijesti o dječjem rastu. Poremećaji rasta spadaju u jednu od ne pretjerano čestih, ali nažalost često krivo prepoznatih ili previđenih poremećaja u djece. Može se reći da je rast manje od četiri centimetara na godinu kod djeteta znak zaostatka rasta i trebao bi potaknuti roditelje na posjet liječniku, koji će tada provesti detaljniju dijagnostičku obradu radi otkrivanja njegova uzroka. Budući da je djetetov rast ozbiljan znak njegovog zdravlja, važno je širiti poruku o potrebi praćenja djetetovog rasta jer je prvi korak koji pomaže roditeljima da razumiju rast djeteta i koje bi znakove mogao prikriti. Nepravilan rast (premalo ili previše) može biti prirodni znak ranog upozoravanja na skrivene medicinske probleme.

Uzroci zaostalog rasta mogu biti razni. Dječja visina može odstupati od prosjeka za dob ako su roditelji nižeg rasta ili razlog može biti i privremeno usporen rast povezan sa zakašnjelim pubertetom. S druge strane, postoje situacije kada uzroci zaostalog rasta mogu biti primordijalni, zbog radnih oblika  nefunkcionalne posteljice, infekcije djeteta u maternici (toksoplazmoza, citomegalija, rubeola) te razne poremećaje strukture organizma (Silverow-Russelov, Cornelia de Lange, Dubowitz, DeSanctis-Cocchione, Johansson-Blizard i brojne druge). Zaostao rast zbog pothranjenosti ima svoj uzrok u nedostatnom uzimanju proteina. To je najčešći uzrok zaostatka rasta u djetinjstvu i eventualnog niskog rasta u odraslih. Loša prehrana ne utječe samo na rast već i na fizičku sposobnost i otpornost na infekcije, a nije posve jasno u kojoj mjeri utječe na intelektualni razvoj. Uzroci zaostalog rasta mogu biti i endokrinološki (poremećena funkcija žlijezda s unutarnjim izlučivanjem). Najčešći uzroci takvih bolesti su nedostatak hormona rasta, hormona štitne žljezde, inzulina, spolnih hormona i povećana produkcija glukokortikoida. Postoje i razne kromosomske anomalije, takav je npr. Turnerov sindrom, Downov, Edwardsov, ili Patauov sindrom. Mogu biti i rijetke naslijedne metaboličke bolesti. Zaostao rast zbog pojedinih organskih sustava. Kronične bolesti pojedinih organskih sustava čest su uzrok zaostatka rasta djeteta. Zaostao rast ili nedostatni prirast težine ponekad može skrenuti pozornost na osnovnu bolest. Zaostatak u rastu često izazivaju  i kronična bubrežna insuficijencija, srčane mane, kronična respiratorna insuficijencija, astma, ciroza jetre, anemije, cerebralna paraliza.

 

Izračunaj koja je očekivana visina tvog djeteta pomoću kalkulatora , a ako primijetiš znakove usporenog rasta, obrati se liječniku. Za više informacija posjeti morethanheight.com  morethanheight.com

 

 

Trebate savjet ili vas zanimaju vaša prava?
Nazovite besplatnu

Hrvatsku liniju pomoći za rijetke bolesti

0800 99 66

Što je to nuspojava?

Nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek. To uključuje nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka unutar odobrenih uvjeta, nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka izvan odobrenih uvjeta (uključujući predoziranje, primjenu izvan odobrene indikacije (”off-label”), pogrešnu primjenu, zloporabu i medikacijske pogreške) te nuspojave koje nastaju zbog profesionalne izloženosti...

Prijava nuspojave
ENDEHR
MenuHrvatska linija pomoći za rijetke bolesti