Novosti
28/08/2020

Počinje nova školska godina

Dana 24. kolovoza 2020. donesene su najnovije upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. koja će početi 7. rujna 2020. godine.

 

Prije samog početka škole bit će potreban veći angažman svih djelatnika u odgojno-obrazovnom sustavu, kao i roditelja. Unutar samih preporuka izašla su i dva zasebna paragrafa o djelatnicima i učenicima s kroničnim bolestima, kao i djeci i mladima s teškoćama u razvoju. Prema preporukama potrebno je pojedinačno razmotriti situaciju uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju. Odluku o tome donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite, kao i o eventualnim drugim posebnim mjerama zaštite poput nošenja maske i sl. (pedijatar, liječnik obiteljske medicine, te za učenike kod izostanaka dulji od mjesec dana liječnik školske medicine). U skladu s ovakvim okolnostima, potrebno je više strpljenja i razumijevanja te suradnje i komunikacije između roditelja, liječnika i djelatnika škole kako bi se pronašlo najbolje rješenje za dijete. Pozivamo sve roditelje koji se nađu u situaciji da ne mogu pronaći rješenje, nailaze na prepreke ili pitanja bez odgovora da nas kontaktiraju te ćemo zajedno rješavati individualne slučajeve. 

Djelatnici i učenici s kroničnim bolestima

Djelatnicima s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (djelatnici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencija) preporučuje se nošenje maske. S obzirom da se rizik od zaraze u dječjem vrtiću za odgojitelje te školi za učitelje nije do sada pokazao većim od rizika od zaraze na bilo kojem drugom radnom mjestu ili u zajednici, smatra se da samo izrazito vulnerabilne (osjetljive) osobe ne smiju raditi u dječjem vrtiću i školi, dok osobe s većinom kroničnih bolesti mogu raditi u dječjem vrtiću i školi jednako kao i na drugim radnim mjestima. Za svaku izrazito vulnerabilnu osobu (djelatnik i dijete/učenik) ili osobu koja dijeli kućanstvo s izrazito vulnerabilnom osobom, potrebno je pojedinačno razmotriti situaciju uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju. Odluku o tome donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite kao i o eventualnim drugim posebnim mjerama zaštite poput nošenja maske i sl. (pedijatar, liječnik obiteljske medicine, te za učenike kod izostanaka dulji od mjesec dana liječnik školske medicine). U kućanstvu u odnosu na vulnerabilnog člana preporučuje se izbjegavati bliski kontakt, nositi masku kada je primjereno i provoditi druge preventivne mjere. Popis izrazito vulnerabilnih skupina bolesti i zdravstvenih stanja i uvjeti za njihov boravak u školi sukladan je pravilima liječničke struke.

Djeca i mladi s teškoćama u razvoju

Za djecu i mlade u primjerenom programu odgoja i obrazovanja primjenjuju se ove upute neovisno o dobi djeteta i mlade osobe/korisnika, razrednom odjelu/odgojno-obrazovnoj skupini koju pohađa u predškolskoj ili školskoj ustanovi te vrsti primjerenog programa.

Za učenike koji su uključeni u posebne programe po modelu djelomične integracije odgojno-obrazovni rad održava se isključivo u posebnom razrednom odjelu kako bi se smanjio rizik od zaraze te primjenom epidemioloških mjera zaštitilo zdravlje učenika. Tijekom trajanja epidemije COVID-19, učitelj edukacijski rehabilitator izvodit će u komunikaciji s učiteljima razrednih odjela u koji su učenici uključeni nastavu likovne, glazbene i tjelesno-zdravstvene kulture.

Dodatni odgojno-obrazovni programi za djecu i mlade s teškoćama u razvoju provode se isključivo unutar istog razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine, kao i oni rehabilitacijski programi koji se provode grupno.

Rehabilitacijski programi koje provode stručni suradnici u dječjim vrtićima i školama mogu se provoditi individualno u radnim prostorima stručnih suradnika uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Za djecu/učenike/korisnike koji koriste usluge smještaja te ostale usluge iz sustava socijalne skrbi u predškolskoj i školskoj ustanovi primjenjuju se sljedeće upute:

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 za pružatelja socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/HZJZ_Preporuke_domovi_02_07.pdf;

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-domovi-posjeti-potrepstine- i-dodatne-usluge.pdf;

https://www.hzjz.hr/wp- content/uploads/2020/03/Izmjene_i_dopune_socijalne_usluge_domovi_30_07_20.pdf;

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvan institucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi, 29. 05. 2020. (https://www.hzjz.hr/wp- content/uploads/2020/03/Izvaninstitcionalni_smjestaj_29_05.pdf).

Ako je moguće, treba odvojiti djelatnike koji skrbe za djecu na smještaju u stacionarnom dijelu ustanove od onih koji skrbe za djecu u programu produženoga stručnog postupka, rehabilitacijskim i terapijskim postupcima. Također se preporučuje da se odvoje djeca koja su na smještaju od djece koja dnevno ili povremeno dolaze u ustanove. Kod djece koja dnevno ili povremeno dolaze u ustanove preporučuje se, ako je moguće, da se osnuju barem donekle nepromijenjene skupine.

Potpora za djecu/učenike s teškoćama u razvoju

Treći odgojitelj u predškolskoj ustanovi, pomoćni djelatnik za njegu i skrb djeteta rane i predškolske dobi, pomoćnik u nastavi, stručni komunikacijski posrednik ubrajaju se u ukupan broj osoba u odgojno-obrazovnoj skupini/razrednom odjelu.

U odnosu na drugu djecu/učenike i odrasle osobe u ustanovi, dužne su: – pridržavati se svih pravila fizičke udaljenosti,

– dosljedno provoditi pojačanu osobnu higijenu,

– poticati na pojačanu higijenu i fizički razmak sve djece/učenika.

Navedene osobe ne mogu održavati distancu između djeteta/učenika s obzirom na prirodu posla te su dužni nositi masku dok stručni komunikacijski posrednik nosi vizir. Kod pomaganja djetetu/učeniku pri održavanju osobne higijene koriste se jednokratne rukavice.

 

 

 

 

Trebate savjet ili vas zanimaju vaša prava?
Nazovite besplatnu

Hrvatsku liniju pomoći za rijetke bolesti

0800 99 66

Što je to nuspojava?

Nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek. To uključuje nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka unutar odobrenih uvjeta, nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka izvan odobrenih uvjeta (uključujući predoziranje, primjenu izvan odobrene indikacije (”off-label”), pogrešnu primjenu, zloporabu i medikacijske pogreške) te nuspojave koje nastaju zbog profesionalne izloženosti...

Prijava nuspojave
ENDEHR
MenuHrvatska linija pomoći za rijetke bolesti