Novosti
28/10/2019

Patient Blood Management (PBM) ili suvremena perioperativna skrb

 

 

U Zagrebu se, 26. listopada, održao prvi skup koji se ciljano bavi problematikom PBM-a za zajednicu uključenu u transfuzijsko liječenje pacijenata u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sudjelovali su anesteziolozi, hematolozi, transfuziolozi, kirurzi, zdravstveni djelatnici svih profila i predstavnici institucija i pacijenata.

 

Za većinu liječnika i kliničara diljem svijeta te za specijaliste uključene u transfuzijsko liječenje,  transfuzija krvi i dalje se smatra jedinom opcijom liječenja kada se suočavaju s anemijom ili gubitkom krvi. Prema podacima Europske komisije iz 2015. godine, u Europskoj uniji više od 5 milijuna pacijenata prima oko 24 milijuna jedinica krvi ili komponenti krvi godišnje. Međutim, veliki broj kliničkih dokaza pokazuje da se u mnogim kliničkim scenarijima i anemija i gubitak krvi mogu učinkovito liječiti nizom mjera utemeljenih na dokazima za bolje upravljanje i očuvanje vlastite krvi pacijenta, umjesto da se pribjegava krvi darivatelja, što dovodi do značajnog ukupnog smanjenja transfuzije krvi.

Zbog toga se u posljednjem desetljeću fokus u EU-u i drugdje pomaknuo s osiguranja sigurnosti i kvalitete krvi i komponenti krvi, prema širem konceptu koji zahtijeva holistički, multidisciplinarni pristup skrbi za svakog pacijenta. Ovaj široko prihvaćeni pristup naziva se Upravljanje krvlju pacijenta, Suvremena perioperativna skrb ili Patient blood management (PBM). Europska komisija izdala je smjernice za izradu nacionalnih programa  Building national programmes of Patient Blood Management (PBM) in the EU.

Suvremena perioperativna skrb relativno je nov koncept. Program upravljanja krvnim pripravcima odnosno Patient Blood Management (PBM) je suvremeni i multidisciplinarni način liječenja čiji je cilj poboljšanje kvalitete peri-operativne zdravstvene skrbi pacijenata. Implementacija PBM programa uključuje sljedeće povoljne ishode: poboljšanje kvalitete operativnih ishoda i smanjenje broja komplikacija kod pacijenta, kraće trajanje hospitalizacije pacijenta, reduciranje troškova zdravstvene skrbi u odnosu na postojeću kliničku praksu koja uključuje primjenu velikog broja transfuzija,  racionalna raspodjela krvi i krvnih pripravaka u cilju poboljšanja dostupnosti onim pacijentima kojima su indicirani.

PBM se temelji na primjeni alternativnih lijekova transfuziji krvi te korištenju bez transfuzijske tehnologije, odnosno minimizaciji gubitka krvi, uključujući smanjenje broja vađenja i volumena krvi uzetog u dijagnostičke svrhe. Dijagnosticiranje anemije i njeno liječenje prije i nakon zahvata, a s krajnjim ciljem da pacijent ulazi u operativni zahvat te se otpušta s bolničkog liječenja u najoptimalnijem stanju.

I dok se u svijetu i u sve većem broju zemalja u Europi mjere benefiti provođenja PBM, od smanjenja broja bolničke smrtnosti, kraće trajanje hospitalizacije pacijenta, smanjenje broja infekcija, pa sve do  smanjenja troškova za zdravstveni sustav, u Hrvatskoj PBM provode pojedine klinike u obliku pilot projekta. Ne postoji IT sustav koji bi uopće omogućio evidenciju programa u bolnicama koje su počele s njegovom primjenom, već se statistika vodi u papirnatim obrascima i Excel tablicama. Potrebno je sustavno planiranje i pružanje dovoljne radne snage za upravljanje PBM-om i njegovo obrazovanje, pružanje potrebne opreme i tehnologije za PBM te osiguravanje bolničkih kapaciteta za PBM.

 

Trebate savjet ili vas zanimaju vaša prava?
Nazovite besplatnu

Hrvatsku liniju pomoći za rijetke bolesti

0800 99 66

Što je to nuspojava?

Nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek. To uključuje nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka unutar odobrenih uvjeta, nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka izvan odobrenih uvjeta (uključujući predoziranje, primjenu izvan odobrene indikacije (”off-label”), pogrešnu primjenu, zloporabu i medikacijske pogreške) te nuspojave koje nastaju zbog profesionalne izloženosti...

Prijava nuspojave
ENDEHR
MenuHrvatska linija pomoći za rijetke bolesti