Kontakti


Adresa: Ivanićgradska 38 (u Domu zdravlja Zagreb Istok) 10 000 Zagreb

Besplatna linija pomoći za rijetke bolesti: 0800 99 66

Telefon: 01/2441 393

Fax: 01/5534 905

 

e-mail: ured@rijetke-bolesti.hr

Web: www.rijetke-bolesti.hr

Facebook: https://www.facebook.com/HrvatskiSavezZaRijetkeBolesti

Twitter: https://twitter.com/RijetkeBolesti

 

Predsjednica: Sanja Perić

Izvršna direktorica: Ivana Hrastar  ivana.hrastar@rijetke-bolesti.hr

Tajnica Saveza: Tamara Kvas  tamara.hsrb@gmail.com

Socijalna radnica: Kristina Maurer  kristina.maurer@rijetke-bolesti.hr

Psihologinja: Marija Stojević  marija.stojevic@rijetke-bolesti.hr

 

Trebate savjet ili vas zanimaju vaša prava?
Nazovite besplatnu

Hrvatsku liniju pomoći za rijetke bolesti

0800 99 66

Što je to nuspojava?

Nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek. To uključuje nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka unutar odobrenih uvjeta, nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka izvan odobrenih uvjeta (uključujući predoziranje, primjenu izvan odobrene indikacije (”off-label”), pogrešnu primjenu, zloporabu i medikacijske pogreške) te nuspojave koje nastaju zbog profesionalne izloženosti...

Prijava nuspojave
ENDEHR
MenuHrvatska linija pomoći za rijetke bolesti