Novosti
12/06/2012

KONFERENCIJA O RIJETKIM BOLESTIMA U NOVOM SADU

Na konferenciji je sudjelovala gospođa Vlasta Zmazek, kao predstavnica EURORDIS-a, predsjednica Hrvatske udruge za rijetke bolesti te predsjednica udruge DEBRA.
Prvi dio je održan 1. lipnja, na Međunarodni dan djeteta, u Svečanoj sali SPENS-a u Novom Sadu. Ovaj dan je bio predviđen za liječnike i farmaceute.
Drugi dio konferencije je bio predviđen za pacijente, roditelje, učitelje, nastavnike, defektologe i ostale zainteresirane. Održani su seminari sa istim temama ali u kraćem formatu.

Više slika možete pogledati na www.zivotorg.org/?p=2346

Trebate savjet ili vas zanimaju vaša prava?
Nazovite besplatnu

Hrvatsku liniju pomoći za rijetke bolesti

0800 99 66

Što je to nuspojava?

Nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek. To uključuje nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka unutar odobrenih uvjeta, nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka izvan odobrenih uvjeta (uključujući predoziranje, primjenu izvan odobrene indikacije (”off-label”), pogrešnu primjenu, zloporabu i medikacijske pogreške) te nuspojave koje nastaju zbog profesionalne izloženosti...

Prijava nuspojave
ENDEHR
MenuHrvatska linija pomoći za rijetke bolesti