Katalog Prava

Na ovom mjestu možete pronaći najvažnije informacije vezane za prava osoba oboljelih od rijetkih bolesti te roditelja djece oboljele od rijetkih bolesti. Napominjemo kako ne postoje ista prava za sve osobe oboljele od rijetkih bolesti, uslijed činjenice da nemaju sve rijetke bolesti iste posljedice na funkcioniranje i kvalitetu života oboljelih osoba. Također, spektar simptoma unutar pojedine dijagnoze, kao i intenzitet i progresija bolesti osoba s istom dijagnozom, mogu se bitno razlikovati.

O pravima se odlučuje na temelju Nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja koje djeluje od 1.1.2015. godine pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Komisija Jedinstvenog tijela vještačenja pri donošenju Nalaza i mišljenja koristi Uredbu o metodologiji vještačenja (NN 153/14 i 108/15).

Trebate savjet ili vas zanimaju vaša prava?
Nazovite besplatnu

Hrvatsku liniju pomoći za rijetke bolesti

0800 99 66

Što je to nuspojava?

Nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek. To uključuje nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka unutar odobrenih uvjeta, nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka izvan odobrenih uvjeta (uključujući predoziranje, primjenu izvan odobrene indikacije (”off-label”), pogrešnu primjenu, zloporabu i medikacijske pogreške) te nuspojave koje nastaju zbog profesionalne izloženosti...

Prijava nuspojave
ENDEHR
MenuHrvatska linija pomoći za rijetke bolesti